Taşıma hizmeti veren firmalar uyutucu/uyuşturucu kullanımı ile mücadele

Personel ve öğrenci taşıma hizmeti veren firmalar uyutucu/uyuşturucu madde kullanımı/bağımlılığı ile mücadelede neler yapmalı?

 

Türkiye genelinde medyada çıkan haberlerde personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araç sürücüleri ile toplu taşıma (minibüs, dolmuş) hizmeti veren sürücülerin uyutucu/uyuşturucu madde kullanımı olduğu özellikle evlatlarını okul servisleri ile taşıtan veliler ile personel taşıma hizmeti alan kurumsal firmaları tedirgin etmiştir. Bu duruma karşı resmi makamlar gerekli tedbirleri yürürlüğe koyma planlarını açıklasa da, topyekûn mücadele isteyen bağımlılık yapan madde kullanım problemleri bir tarafta da hizmet veren ve hizmet alan arasında oluşturulacak oto kontrol mekanizmaları ve talepleri ile aşılabilir.

 

uyuşturucu ile mücadele

 

Hizmet veren Firma ne yapmalıdır?
Toplu taşıma sektöründe oluşturulmuş mevzuat sektör çalışanlarının alkol, uyutucu/uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı olmaması gerekliliği üzerinden servis taşımacılığı şoför sağlık şartlarında işe ilk başlangıçta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden psikoteknik raporu almasını, daha sonra her yıl psikiyatri (uzman ünvanlı doktor) yönünden sağlıklı olduğuna dair rapor almasını şart koşmuştur.

Hizmet veren firma işe alacağı şoförden veya filosuna katacağı sözleşmeli araç şoföründen yukarıda bahsi geçen sağlık raporlarını talep etmelidir. Ancak bu raporlar işe girişte ve yıllık periyodlarla alındığı için özellikle alkol, uyuşturucu ve uyutucu madde kullanımı veya bağımlılığını tespit etmekte yetersiz kalabileceği için kendi iş güvenliği ve sağlığı süreçleri ile insan kaynakları süreçleri kapsamında alkol ve uyutucu/uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele politikaları oluşturmalı ve süreçleri iç denetleme mekanizmaları ile izleyerek taşımacılık hizmetini en yüksek güvenlik şartlarında sunmalıdır.

Hizmet veren iç denetlemede alkol, uyuşturucu ve uyutucu madde kullanımı açısından çalışanlarına bazı testleri uygulayabilir veya bu konuda ihtisaslaşmış laboratuvarlardan hizmet alabilir. Uyuşturucu madde testleri bir çok sebeple hemen uygulanıp neticeye göre karar verilecek analizler değildir. Bu konuda klinik ve analitik açıdan tecrübesi olan kurumlardan hizmet almak en etkin çözüm için bir gerekliliktir.

 

Hizmet alan Kurum ne yapmalıdır?
Hizmet veren firmalarla sözleşme yaparken firmanın alkol, uyutucu/uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele konusunda iş sağlığı ve güvenliği süreçleri ile insan kaynakları politikalarını sözleşme yapmadan önce talep etmelidir. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alkol, uyutucu/uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelede süreçleri nasıl yürüttüğünü detaylı incelemelidir.

Firmamız, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği gereği alkol, uyuşturucu/uyutucu ve uyarıcı maddelerin kullanımı ile mücadele politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmeti ile çeşitli biyolojik örneklerde (idrar, tükürük, kan vb) bağımlılık yapan maddelerin tespit testlerinin tedarikinde ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara göre çözümler sunmaktadır.  Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve kurumsal danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçiniz.
 

Konu ile ilgili ürünler için lütfen tıklayınız