Bağımlılık Yapan Maddeler

İlaç

Madde bağımlılığı, ilaç formuna sahip bir maddenin devamlı veya periyodik olarak kullanılması sonucu beyni etkilemesinden kaynaklanan davranış bozukluklarıyla karakterize bir beyin hastalığıdır.Ulusal ve uluslararası antlaşmalar ile çoğunluğunun satışı ve kullanımı yasaklanmış olan bağımlılık yapan maddelerin kullanımının engellenmemesi özellikle aile ve toplum içinde bireylerin direkt etkilenmesine sebep olabilmektedir. Analitik toksikoloji bilim sahası içinde; adli toksikoloji ve klinik toksikoloji uygulamaları kapsamında yayınlanmış rehberlere göre yapılan madde testleri; bağımlılık tanı ve tedavisi, iş sahası güvenliği, ulaştırma sektörü güvenliği, suç ile mücadele, talep azaltma gibi bir çok amaca hizmet etmektedir.