İLETİŞİM FORMU

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kaan Medikal olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Kaan Medikal de çalışanlarının sağlık düzeylerinin geliştirilmesi, iş veriminin gereği olarak görülür.

Bu doğrultuda; İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Uygulanarak güvenli ve Sağlıklı bir çalışma ortamı temin eder.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını önlemek için yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

Kaan Medikal bünyesinde iş kazası ve Meslek Hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durumlar, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi,

Kaan Medikali İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.