LC-MS/MS

Sıvı Kromotografi Tandem Kütle Spektrometrisi (LC-MS/MS)

İmmuntestler den daha üstün analitik özgüllüğü olan kütle spektrometrisi tekniği; terapötik ilaç izleme (TDM), yeni doğan taraması ve D vitamini analizi de dâhil olmak üzere, klinik tanıda çeşitli uygulamaları kapsar.

Chromsystems, bilimsel kapasitesi yüksek servis ekibi ile kapsamlı bir şekilde valide edilmiş ve desteklenen eksiksiz çözümler geliştirmektedir.

Ürün profili

  • Steroid/ Kortizol, Kortizon
  • Terapötik İlaç İzlemi- TDM
  • Biyojen Aminler
  • 25-OH Vit D3/D2
  • Yeni Doğan Taraması
  • Vitamin Profili
    • Tam Kanda Vitamin B1/B6
  • Alkol belirteçleri