KLİNİK TOKSİKOLOJİ

Analitik Toksikoloji araştırmalarının doğası gereği klinik toksikoloji, acil toksikoloji, iş sağlığı ile ilgili mesleki toksikoloji analiz uygulamalarını kapsar. Uygulamalarda toksikoloji laboratuvarı ile hasta tedavi eden klinisyen arasındaki iletişimin çok etkin olması gerekir. Bu iletişimin numunelerin toplanması, nakli ve saklanması farklı önlemler gerektirdiği için bu işlemlere başlanılmadan önce kurulması en idealidir.

Günümüzde toksikolojik taramalar normal olarak immunoassay’ler kullanılarak yapılmaktadır. Bunun yanında TDM (Terapötik İlaç Düzey İzlemi) testleri immunoassay ve kromatoografik yöntemler kullanılarak analiz edilmektedir.

Firmamız, tıbbi laboratuvarın bağımlılık yapan madde tarama analizleri ve TDM analizleri ile ilgili taleplerine bu alanda bilim ve laboratuvar dünyasında kalitesi ve güvenilirliği kanıtlanmış otomatize immunoassay sistemlerle ve/veya valide edilmiş kütle-spektrometri analiz kitleri ile çözümler sunmaktadır.