ADLİ TOKSİKOLOJİ

Adli Toksikolojik araştırmalar birçok amaçla yapılmaktadır. Genel olarak mahkemeler, savcılar tarafından ölüm nedeni, suç anında etki altında olunan bir madde varlığı tespiti amacıyla idrar, kan, saç, tırnak ve doku gibi farklı biyolojik numunelerde toksikolojik analizler talep edilirken, trafikte sürücü davranış kontrolleri, narkotik maddelerin ticareti ve kullanımı nedeni ile hüküm giymiş kişilerin denetimleri amacıyla da idrar, ağız sıvısı, kan numunelerinde toksikolojik analizler talep edilmektedir.

Günümüzde adli maksatlı toksikolojik araştırmalar ilgili rehberler kapsamında iki aşamalı yapılmaktadır. Ön taramalar normal olarak immunoassay’ler, ITK, GC-MS, LC-MS/MS kullanılarak yapılmakta ve daha sonra numune hazırlama işlemi, ölçüm tekniği farklı daha ileri bir yöntemle (GC-MS, LC-MS/MS vb) doğrulama yapılmaktadır.

Firmamız, adli laboratuvarın uyutucu/uyuşturucu/uyarıcı madde tarama ve alkol analizleri ile ilgili taleplerine bu alanda bilim ve laboratuvar dünyasında kalitesi ve güvenilirliği kanıtlanmış otomatize immunoassay sistemler ve dış kalite programlarıyla çözümler sunmaktadır. Mobil alkol ve uyutucu/uyuşturucu/uyarıcı madde tarama cihazlarımız trafik güvenliğinin arttırılması için pratik çözümler sağlamaktadır.